Onze veilige opvanglocaties, een tweede thuis voor uw kind

Een tweede thuis
De opvang vindt meestal plaats in de woning van de gastouder, maar kan ook in de woning plaatsvinden van de ouders. De bedoeling van gastouderopvang is dat de opvanglocatie een tweede thuis is. Opvang in een normale woning geeft dat gevoel.
Er is veel speelgoed aanwezig op de opvanglocatie. Kinderen kunnen heerlijk spelen en zich ontwikkelen. Op de opvanglocatie mogen maximaal 6 kinderen tegelijk opgevangen worden. Hierdoor heeft de gastouder alle aandacht voor elk kind.

Volledig rookvrij
Onze opvanglocaties zijn altijd volledig rookvrij.

Opening- en sluitingstijden
De meeste opvanglocaties hebben geen opening- of sluitingstijden. U kunt uw kind halen en brengen wanneer u dat wil. Kinderen kunnen ’s avonds blijven mee eten en kunnen zelfs bij de gastouder slapen als dat nodig is.

Wettelijke eisen opvanglocaties
Al onze opvanglocaties voldoen aan de hoogste eisen. Deze eisen staan in de wet en worden gecontroleerd door het gastouderbureau en door de GGD.

De risico inventarisaties veiligheid en gezondheid
Eén keer per jaar wordt er op de opvanglocaties een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd door het gastouderbureau. Dit wordt ook gedaan voordat een gastouder mag gaan opvangen.

Bij de inventarisatie van de woning waar de opvang plaatsvindt, wordt niet zozeer door een technische bril (normen) gekeken, maar vooral door de ogen en vanuit het gedrag van kinderen. Het uitvoeren van de inventarisatie gebeurt dan ook niet door mensen met een technische achtergrond, maar door mensen die uit ervaring weten wat kinderen doen en laten. Dit maakt de methode wellicht sub­jectiever, maar tevens realistischer. Er ontstaat door deze vorm van inventariseren een risico-inschatting op maat.

De inventarisatie veiligheid van de woning is gebaseerd op twee vragen:

  1. Welke ongevallen kunnen met de kinderen gebeuren?
    De prioriteit hangt af van de kans dat een bepaald ongeval zal optreden. Hoe groter de kans, hoe groter de prioriteit.
  2. Hoe groot is daarbij de kans op ernstig letsel voor een kind?
    Hoe groter de kans op ernstig letsel, hoe dringender de zaak aangepakt moet worden.

De inventarisatie gezondheid is gebaseerd op vier thema’s die van invloed zijn op de gezondheid van kinderen:

  1. Gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen
  2. Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu
  3. Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu
  4. Gezondheidsrisico’s ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen.

Na de inventarisatie wordt er een actieplan opgesteld. In dit actieplan staat wat de gastouder moet doen om de opvanglocatie helemaal in orde te maken.

De controle van de GGD
Eén keer per jaar worden de opvanglocaties bezocht door de GGD. Dit kan op afspraak zijn, maar kan ook onverwachts plaatsvinden. Ook het gastouderbureau krijgt elk jaar een inspectie.

De tussentijdse controle van het gastouderbureau
Een aantal keer per jaar wordt de opvanglocatie bezocht door het gastouderbureau. Tijdens deze bezoeken wordt er gekeken naar de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Als er dingen niet voldoen aan de richtlijnen wordt dit direct met de gastouder besproken.

 

Comments are closed.