Hoe onze gastouders werken

De basis van het werk
Elk kind is uniek. Het is van groot belang dat kinderen een veilige, vertrouwde, uitnodigende, zorgzame omgeving en huiselijke structuur aangeboden krijgen waarin zij zich geaccepteerd voelen zoals ze zijn en hun persoonlijkheid en talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Dit is de basis van het werk van de gastouder.

De gastouder investeert in een goede band met de ouders van het kind. Het kind voelt zich veilig als het onderling vertrouwen tussen de ouders en de gastouder ervaart.

Samen met de ouders streven de gastouders er naar dat de kinderen waar ze voor zorgen zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige, sociale en gewaardeerde mensen die positief en weerbaar in de maatschappij staan.

Gastouders werken volgens vier pedagogische doelen:

  • Kinderen een gevoel van emotionele veiligheid geven
  • Kinderen in de gelegenheid stellen hun persoonlijke competenties en talenten te ontwikkelen
  • Kinderen de gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  • Kinderen de kans geven om normen en waarden en de cultuur van onze samenleving eigen te maken

Opvang bij een gastouder kenmerkt zich door maatwerk en het creëren van een tweede thuis voor uw kinderen.Gastouders doen veel verschillende activiteiten met de kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.Gastouders hebben een vaste routine voor elke dag. Zo wordt voor de kinderen een basis van veiligheid en voorspelbaarheid gecreëerd.

Veiligheid en hygiëne tijdens de opvang
Gastouders zorgen voor een veilige omgeving door de opvanglocatie goed schoon te houden, te letten op hygiëne en veiligheidsvoorzieningen te treffen daar waar nodig.

Net dat beetje extra
Als uw kind bezig is om te leren fietsen, naar de w.c. gaan, veters strikken, lezen, huiswerk maken, omrollen, gaan zitten, gaat beginnen aan een nieuw hapje dan zal de gastouder hier aandacht aan besteden tijdens de opvang. Als uw kind een bepaald talent heeft zoals muziek maken, dansen, bouwen dan kan de gastouder hier ook aandacht aan besteden tijdens de opvang.

Gezonde voeding en beweging
Gastouders geven de kinderen elke dag fruit en gezond eten. Natuurlijk worden de kinderen ook weleens verwend met een heerlijke pannenkoek of iets anders feestelijks bij bijzondere gelegenheden.
Er wordt elke dag aandacht besteed aan beweging.

Taalontwikkeling en thema’s
Tijdens de opvang wordt er veel aandacht besteed aan de algemene ontwikkeling van kinderen en de taalontwikkeling. Er wordt veel voorgelezen, geoefend met zelf lezen en liedjes gezongen. Gastouders werken soms met thema’s. Zo kunnen kinderen spelenderwijs leren over een bepaald onderwerp en wordt hun taalontwikkeling gestimuleerd.

Kennismaking en wendagen
Voordat er met de opvang wordt gestart heeft u als ouder een kennismaking met gastouders. Als er tijdens de kennismaking een klik is zullen er wenafspraken worden afgesproken voordat de opvang echt gaat starten. Zo kunnen kinderen alvast wennen bij de gastouder.

Afstemmen met de ouders
Als ouder kent u uw kind het beste en weet als geen ander wat goed voor hem of haar is. Gastouders zullen altijd overleggen met u over de opvang, begeleiding en verzorging van uw kind. U kunt ook bij de gastouders terecht als u vragen heeft. Gastouders hebben veel ervaring met kinderen en kunnen u eventueel advies geven.

 

 

 

Comments are closed.